parkWrocławski Budżet Obywatelski to projekt miejski, wdrożony przez Gminę Wrocław. To program, w którym wrocławianie wskazują, co warto zmienić w swoim otoczeniu, a następnie – poprzez głosowanie – wybierają najlepsze i najważniejsze ich zdaniem pomysły.

Renata Piwko-Wolny i Beata Skorupa opracowały w ramach WBO autorski projekt kompleksowej rewitalizacji Parku przy zbiegu ulic Włościańskiej i Strachocińskiej.  Projekt podzielono na etapy w latach 2013-2017.

Nazwa projektu : INTEGRACJA-SPORT-ZDROWIE-WYPOCZYNEK dla osiedli STRACHOCIN WOJNÓW SWOJCZYCE – kompleksowa rewitalizacja parku osiedlowego z funkcjami sportowo-rekreacyjnymi oraz plenerowe scena kulturalna.

Dojrzali mieszkańcy osiedli pamiętają lata świetności parku, który zadbany i atrakcyjny, służył nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Park był ogrodzony, pod nadzorem i  stale pielęgnowany. Wyposażony w plac zabaw i działającą małą scenę (wtedy jeszcze drewnianą), na której odbywały się apele, występy  a także dyskoteki młodzieżowe. Lata transformacji przyniosły zamiany w funkcjonowaniu parku, jego dewastację i zapomnienie. Nie było urządzeń, nie był należycie zagospodarowany, zaniedbany odstraszał mieszkańców, a zwłaszcza dzieci.

Projekt zakładał – ze względu na wielkość inwestycji – wieloetapową rewitalizację parku osiedlowego wraz z przywróceniem jego funkcjonalności jako terenu rekreacyjnego o profilu wypoczynkowo-sportowym. Drugim filarem – równie ważnym – jest przywrócenie funkcji integracyjnej i kulturalnej.

Cele projektu:

 • Stworzenie miejsca plenerowej integracji mieszkańców – organizacja pikników rodzinnych/sąsiedzkich, festynów, koncertów, pokazów, koncertów, imprez tematycznych.
 • Stworzenie miejsca rekreacji zabawy dla dzieci w wieku do lat 12 – duży plac zabaw z urządzeniami i wyposażeniem.
 • Utworzenie funkcji sportowej parku – instalacja plenerowej siłowni, górki rekreacyjnej, samoobsługowej ścianki wspinaczkowej i toru  sportowego. Funkcja pomocnicza dla pobliskiego boiska piłkarskiego.
 • Stworzenie na rowerowej i turystycznej mapie Wrocławia nowego miejsca postoju i wypoczynku – miejsce piknikowe.
 • Aktywizacja społeczna, sportowa, kulturalna.

Korzyści  dla osiedla i mieszkańców a także dla gminy Wrocław:

 • promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zabawę i wypoczynek
 • promocja sportów całorocznych
 • narzędzie trenera osiedlowego oraz osiedlowej grupy teatralnej
 • rozwój osiedlowych imprez plenerowych (koncerty, pokazy ,festyny, pikniki, akademie, dziecięca i senioralna sekcja teatralna na scenie letniej)
 • promocja osiedli

Beneficjenci :mieszkańcy osiedla Strachocin, Wojnów , Swojczyce oraz mieszkańcy gminy Wrocław i gmin ościennych.

Etapy:

 • rok 2013
  – budowa dużej ogólnodostępnej plenerowej siłowni terenowej ( projekt w kooperacji z Mariuszem Kujawą)
 • rok 2014
  – budowa placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami edukacyjnymi,
  – budowa sceny plenerowej
  – regulacja zieleni i nasadzenia
  – rewitalizacja ścieżek, alejek
  – wymiana urządzeń parkowych : ławek, koszy na śmieci
  – zagospodarowanie istniejącej górki jako elementu do działań sportów zimowych ( mini trasa saneczkowa dla dzieci )
 • rok 2015
  – budowa przyłącza energetycznego, oświetlenia parku (lampy), montaż skrzynki zasilania sceny w energię elektryczną
  – stworzenie fanpejdża Parku Strachocińskiego
  –  dokumentacja zdjęciowa
 • rok 2016/2017
  – budowę stanowiska wypoczynku dla Seniorów
  – budowa linarium dużego
  – budowa bezobsługowej ścianki wspinaczkowej
  – oznakowanie parku i wyposażenie parku w regulamin użytkowania,
  – budowa zadaszenia sceny plenerowej,
  – zagospodarowanie trawników i niwelacja terenu ( po zakończeniu sezonu jesiennego).

Wkład własny Stowarzyszenia w projekt WBO 2013-2017

 • autorskie projekty na poszczególne etapy WBO 2013-2017
 • akcje promocyjne i medialne, filmy promocyjne,
 • utworzenie i prowadzenie portalu www, fanpage na portalach społecznościowych
 • prowadzenia projektów artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych na terenie parku
 • prowadzenie dokumentacji foto-video
 • piecza społeczna nad Parkiem Strachocińskim
 • realizacja innych projektów społecznych i integracyjnych na terenie całego obiektu.

Wartość zrealizowanych projektów:

 • 2013 – inwestycja o wartości   87 000zł
 • 2014 – inwestycja o wartości 500 000zł
 • 2015 – inwestycja o wartości 150 000zł
 • 2016 – inwestycja o wartości 348 000zł

Autorki projektu WBO, nadzór autorski, piecza społeczna : Renata Piwko-Wolny i Beata Skorupa oraz Grupa z Pasją.
Inwestor:
Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław

Bardzo dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym osobom i członkom Stowarzyszenia. Dziękujemy mieszkańcom osiedli Strachocin-Swojczyce-Wojnów za wsparcie w całym projekcie, za zaangażowanie w zbieraniu głosów, za promocję tego cudownego miejsca.

camera-retroGaleria zdjęć z prowadzonych prac rewitalizacyjnych 2013-2016 
Galeria zdjęć z otwarcia siłowni plenerowej
Galeria zdjęć z otwarcia Parku ESK – inauguracja sceny plenerowej.
Galeria zdjęć z drona