Projekt „Wiem, że potrafię! Kurs reżyserii”

fimoweProjekt „Wiem, że potrafię! Kurs reżyserii filmowej dla dzieci”, realizowany od marca do listopada 2012 roku, we współpracy z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. z programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

Celem programu było zaopatrzenie dzieci w umiejętności potrzebne w edukacji oraz umożliwiające kształtowania zainteresowań a także pomoc w wyborze przyszłego zawodu. Położono nacisk na motywację do dalszej nauki sztuki filmowej i zdobywania kolejnych umiejętności.

Beneficjentami programu zostali uczniowie klas IV- VI, z wrocławskich szkół podstawowych nr 53 na Strachocinie i nr 10 na Psim Polu, które zostały zaproszone do projektu przez Grupę z Pasją.

Program objął 40 godzin teoretycznych i praktycznych, rozłożonych na cotygodniowe spotkania stacjonarne oraz zajęcia terenowe.  Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę, wyposażoną w zaplecze techniczne.

Dzieci zapoznały się z techniczną stroną realizacji projektu filmowego poczynając od pisania scenariusza a kończąc na samodzielnym montażu materiału. Omówiono i zrealizowano następujące aspekty pracy :
– zasady konstruowania scenariusza filmowego oraz praca zespołowa,
– wybór pleneru filmowego oraz atelier,
– oświetlenie i udźwiękowienie planu zdjęciowego , praca z blue boxem,
– zasady pracy z kamerą filmową i aparatami DLSR, obsługa , zapis materiału na pamięci,
– zasady tworzenia animacji, projekt i wykonanie postaci animowanej,
– zasady pracy i obsługa systemu do montażu materiału filmowego,
– samodzielny zapis materiału filmowego w plenerze,
– współpraca przy montażu zarejestrowanego materiału , dyskusja nad ostatecznych kształtem filmu,
– prezentacja publiczna, prezentacja w internecie.

W ramach projektu powstały 2 etiudy filmowe zrealizowane przez dzieci.
camera-retro
Galeria zdjęć z projektu i warsztatów.

 

movie_camera-512
Etiuda Las Strachociński – nr 1
Etiuda Las Strachociński – nr 2