Projekty

Rewitalizacja Parku Strachocińskiego 2013-2016 
autorski projekt społeczno-rekreacyjny, finansowany przez WBO
przygotowanie, konsultacje, projekt, prowadzenie zbiórki, promocja, nadzór społeczny
– siłownia plenerowa 2013
– rewitalizacja etap I (scena, urządzenia, plac zabaw, regulacja zieleni, aleje) 2014
– rewitalizacja etap II ( budowa przyłącza elektrycznego, oświetlenie całego parku, elektryfikacja sceny) 2015
– rewitalizacja etap III ( budowa ścianki wspinaczkowej, linarium, strefy Seniora) 2016 ( w realizacji do końca kwietnia 2017)

Rewir Twórczy – Wejście od Podwórka
Autorski projekt społeczno-artystyczny realizujący potrzebę integracji lokalnej społeczności oraz pełniący funkcje społecznego ośrodka kultury.
Pomysł, realizacja, koordynacja, strefa warsztatu. W ramach Rewiru Twórczego realizowane są następujące elementy:

Projekt Klub Seniora i Mieszkańca – Dojrzali Wspaniali! 
Projekt społeczny, integrujący lokalne środowiska mieszkańców i senioralne, zaopatrzone w bogaty program społeczno-kulturalno-artystyczny.
Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław, realizowany styczeń-grudzień 2017

Projekt ArtReaktywacja Strachocin-Swojczyce-WojnówAutorski proejkt „ArtReaktywacja – Swojczyce Strachocin Wojnów” to program edukacji artystycznej i kulturalnej, a także animacji społecznej adresowany do mieszkańców peryferyjnych osiedli Wrocławia.
W ramach „ArtReaktywacji” prowadzone są bezpłatne warsztaty artystyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Działania ukierunkowanesą na łączenie różnych dziedzin i obszarów kultury, a także na efektywne wspieranie twórczego rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów.
Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław, realizowany styczeń-grudzień 2017

Wąski Most-Szeroka Kultura MOSTY ESK 
autorski projekt realizowany w ramach MOSTY ESK Wrocław 2016
koncepcja, projekt, warsztaty, finał plenerowy, produkcja
realizowany od 1 stycznia 2015 do 21 czerwca 2016

Przebudzenie – Ceremonia Otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 
Ducha Wielu Wyznań – grupa performatywna i muzyczna
warsztaty, finał plenerowy
realizowany od listopad 2015 – styczeń 2016

Flow ESK 2016 
Strefa Smaku – Ogród Botaniczny
warsztaty, koordynacja grupy, realizacja autorskiego projektu „Piknik artystyczny, finał plenerowy
realizowany od marca do czerwca 2016

Parki Kultury ESK – Park Strachociński 
warsztaty, koordynacja, koncerty, zajęcia artystyczne i rekreacyjne, prowadzenie
realizowany od kwietnia do października 2016

Masz wiadomość! Przyjdź! – mikroGRANTY ESK 
autorski projekt społeczno-artystyczny, warsztaty, koordynacja, multimedia
realizowany październik-listopad 2016

Niebo – Ceremonia zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 
warsztaty, koordynacja, warstwa artystyczna i aktorska, koncerty finałowe 16-17 grudnia 2016 Hala Stulecia
realizowany październik-grudzień 2016

Projekt „Wiem, że potrafię! Kurs reżyserii filmowej”
autorski projekt społeczno-artystyczny, warsztaty, koordynacja, multimedia
realizowany marzec-listopad 2012

Dzieła artystyczno-społeczne w przestrzeni miejskiej Wrocławia
– mural społeczny Smok Strachota na ulicy Smoczej 4 Wrocław -Wojnów
– kompozycja i realizacja teledysku „Legenda o Smoku Strachocie”
– obraz wielkoformatowy „Swojczyce  – Czarna Woda” Swojczycka 118
– instalacja artystyczna na Moście Bartoszowickim „Smok”
– realizacja rzeźby metaloplastycznej  „Szlak Żelaznego Smoka”  (docelowo Park Strachociński)

Letnie warsztatownie plenerowe
autorski projekt społeczno-artystyczny, warsztaty, koordynacja, multimedia
realizowany w latach od 2012 –

Realizacja imprez integracyjnych na osiedlach Strachocin-Swojczyce-Wojnów
– festyny wrześniowe przy Parafii N.M.P.B współorganizacja, koordynacja 2009-2014
– Festiwale Smoka Strachoty współorganizacja, strefa warsztatu, strefa dziecka 2012, 2014-2016
– koncerty w ramach Parki ESK (Park Strachociński 2016)
– Mikołajki dla dzieci i młodzieży 2010 – 2016 organizacja/współorganizacja
– Wieczory Wigilijne 2009 – 2015 organizacja/współorganizacja

Realizacja wydarzeń plenerowych ranga miejska i wyższa 
– koncert finałowy Wąski Most Szeroka Kultura, projekt, organizacja, produkcja
– Piknik Artystyczny Flow Strefa Smaku – projekt, organizacja, produkcja
– III Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci  2015 – koncert finałowy, organizacja
– IV Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci  Dziecinada 2016 – koncert finałowy, organizacja