Nazwa organizacji i adres:
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży oraz integracji lokalnego środowiska społecznego
„Grupa z Pasją”

adres korespondencyjny:
Rewir Twórczy Wejście od Podwórka/Grupa z Pasją
ul. Swojczycka 118
51-502 Wrocław

siedziba Stowarzyszenia:
51-511 Wrocław,
ul. Tatarakowa 1

telefony kontaktowe:
tel.  501 408 931
tel. 695 454 443

e-mailgrupazpasja@gmail.com
Numer KRS: 0000413696

REGON: 021837405

NIP: 895-201-84-54

SGB Bank Spółdzielczy w Oławie
09 9585 0007 0220 0220 0108 0001