Flow – Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

flowplakatGrupa z Pasją brała czynny udział w wydarzeniu Flow – Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016. Blisko 100 osób związanych ze Stowarzyszeniem, było częścią Strefy Smaku. Dzieci, młodzież i dorośli byli Wykonawcami w warstwie performatywnej „Marmolady” w Ogrodzie Botanicznym, a także tworzyli barwny Piknik Artystyczny przy ulicy Kanonia (projekt autorski Grupy z Pasją).
Było to święto wszystkich, którzy chcieli twórczo spędzić czas w przestrzeni miasta u progu lata 2016.

Flow to wydarzenie ukazujące historię budowy, zniszczenia i odbudowy miasta w XX wieku. Punktem centralnym projektu była rzeka Odra, płynny kręgosłup miasta, który przepływa przez jego historię, czasem w sposób przyjazny, innym razem ze złością. Odra i okoliczne parki, budynki i mosty znalazły się w centrum wielu wydarzeń performatywnych opowiadających historie XX-wiecznego Breslau/Wrocławia.

Działania oparte zostały o twórcze refleksje lokalnych i europejskich artystów i mieszkańców. Refleksje poruszały tematy diaspory, migracji i imigracji.

W ciągu dnia wzdłuż brzegów Odry, w parkach, ogrodach i na mostach pomiędzy Ostrowem Tumskim, Biblioteką Uniwersytecką a budynkami Uniwersytetu Wrocławskiego odbywały się performance i happeningi, spektakle teatrów z zagranicy i spotkania kulturalne.

Scenografią największego, wieczornego widowiska Flow była Odra i Ostrów Tumski. Publiczność zgromadzona na brzegach rzeki, mostach i w budynkach wysłuchała koncertu orkiestry symfonicznej i wielkiego chóru mieszanego – formacji stworzonych specjalnie na tę okazję, złożonych z młodych muzyków z Czech, Izraela, Niemiec i Polski.

Widowisko ukazało, jak miasto postrzega siebie, swoją przeszłość, przyszłość i zmieniającą się tożsamość w drugiej dekadzie XXI wieku.

camera-retroGaleria zdjęć z przygotowania projektu Flow
Galeria zdjęć z wydarzenia Flow – Strefa Smaku i Piknik Artystyczny
Galeria zdjęć z pokazu wieczornego Flow ESK Wrocław 2016

movie_camera-512Film z wydarzeń dziennych Flow
Relacja z wieczornego pokazu Flow (pokaz rozpoczyna się około 45 minuty nagrania)