Grupa z pasją” zrodziła się z potrzeby serca. Wiele lat temu, grupa zaprzyjaźnionych ludzi podjęła charytatywne działania, związane z zagospodarowaniem wolnego czasu mieszkańców peryferyjnych osiedli Wrocławia. Na uboczu środowiska miejskiego, na kulturalnej pustyni, chcieliśmy ofiarować możliwości aktywnego wypoczynku, twórczej zabawy i rozwijania własnych zainteresowań.
Od lat współpracujemy ze sobą charytatywnie i bezinteresownie na rzecz dzieci i dorosłych. Jesteśmy pełni poświęcenia i pasji, a uśmiech jest dla nas najważniejszą nagrodą za zaangażowanie i pracę.

Przez ostatnie lata prowadziliśmy wspólnie wiele projektów związanych z rozwojem, edukacją i wypoczynkiem. Dbamy o rozwój dzieci i seniorów, o ich należyte miejsce w społeczności (nie tylko lokalnej), wyciągamy rękę do potrzebujących wsparcia. Oczekujemy od podopiecznych czynnej postawy i angażowania się we wspólne dzieło. Dajemy wędkę, a nie ryby – ucząc tym samym skuteczności działania.

W roku 2011 postanowiliśmy powołać do życia Stowarzyszenie non profit, jako naturalną kontynuację naszego dzieła. Forma prawna  to narzędzie, które pozwoli nam pozyskiwać środki na organizację m.in. zajęć, warsztatów, imprez plenerowych, wyjazdów kolonijnych i półkolonii, spotkań integracyjnych. Struktura prawna wspiera starania o coraz lepszą jakość realizowanych przez nas programów.

W lokalnej społeczności jesteśmy rozpoznawalni i identyfikowani jako solidni, bezinteresowni i kreatywni ludzie. Pomagamy nie tylko dzieciom. Organizujemy także czas osobom starszym, wspieramy działania prozdrowotne, inspirujemy innych. Jako Stowarzyszenie jesteśmy tworem młodym, ale z perspektywy wspólnych i skutecznych  działań, jesteśmy weteranami. Nie boimy się wyzwań i będziemy podejmować je nadal.

Członkowie Stowarzyszenia pracowali m.in. przy projektach:

 • Autorzy projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego od 2013 (w tym projekty zwycięskie).
 • Programy zajęć dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.
 • Autorzy i producenci wydarzenia kulturalnego w ramach MOSTY – ESK Wrocław 2016.
 • Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń – program współpracy z Klubami Seniora.
 • Realizacja projektów prozdrowotnych (w skali czterocyfrowej).
 • Kolorowe weekendy – zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci.
 • Program „O ekologii z bibliotekarzem”.
 • Praca przy programach zielonych szkół (poziom szkoły podstawowej).
 • Kompleksowa organizacja półkolonii zimowych na osiedlu – o charakterze charytatywnym – non profit.
 • Organizacja kolonii letnich.
 • Organizacja i prowadzenie warsztatów m.in. artystycznych, ogólnorozwojowych, z nauk ścisłych, tematycznych itp.
 • Kompleksowa organizacja i obsługa „strefy dziecka” podczas lokalnych imprez plenerowych w latach 2009-2014.
 • Organizacja i prowadzenie kiermaszów tematycznych na osiedlu – od 2009.
 • Organizacja i prowadzenie spotkań ze Św. Mikołajem dla dzieci.
 • Organizacja spotkań wigilijnych dla osób starszych i samotnych (przy lokalnych parafiach).
 • Wolontariat społeczny i współpraca z Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci ( Pola Nadziei).
 • Kreacja i organizacja zajęć reżyserskich dla dzieci w środowisku lokalnych.
 • Współpraca z Fundacją Brata Alberta.
 • Inicjatywa i aktywna praca na rzecz utrzymania filii Biblioteki Publicznej na osiedlu Strachocin-Wojnów.