Projekt „ArtReaktywacja – Swojczyce Strachocin Wojnów” to program edukacji artystycznej i kulturalnej, a także animacji społecznej adresowany do mieszkańców peryferyjnych osiedli Strachocin-Swojczyce-Wojnów.
W ramach „ArtReaktywacji” prowadzone są bezpłatne warsztaty artystyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Działania ukierunkowane są na łączenie różnych dziedzin i obszarów kultury ,a także na efektywne wspieranie twórczego rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Interdyscyplinarny charakter warsztatów poszerza grono odbiorców i uczestników.

Osiedla Strachocin, Wojnów a szczególnie Swojczyce od ponad 30 lat borykają się z problemem wykluczenia kulturalnego i artystycznego. Są to osiedla oddalone od centrum miasta, nie posiadające nawet namiastki kultury w postaci jakiegokolwiek ośrodka twórczego czy centrum kulturalnego. Jedyną placówką o zabarwieniu społeczno-kulturalnym jest malutka filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, oraz stworzony ( w 2015 roku) przez nas Rewir Twórczy Wejście od Podwórka.
ArtReatywacja to szansa na pełniejsze wykorzystanie potencjału artystycznego tego niesamowitego miejsca jakim jest społeczny rewir twórczy, tworzony przez samych mieszkańców.

Myśląc o ArtReaktywacji, myślimy o reaktywacji energii artystycznej, która drzemie w peryferyjnej sypialni Wrocławia.  Chcemy przestrzeń peryferyjną przekształcić w ciekawe miejsce, w którym można realizować własne pasje.
Chcemy wspierać artystów amatorów, którzy zechcieliby pracować z trudnymi dziedzinami i materiałami, takim jak mural, land-art, wiklina, teatr plenerowy, metal.
Chcemy przekazać im naszą wiedzę i skierować ich energię na stworzenie dzieł, które znalazłby swoje miejsce w przestrzeni naszego osiedla.

ArtReatywacja to całoroczny cykl bezpłatnych warsztatów kulturalno-artystycznych obejmujących następujące dziedziny :
– malarstwo i rysunek tradycyjny
– malarstwo wielkoformatowe, mural i street art,
– film i fotografię oraz artmultimedia
– dziedziny zapomniane i tradycyjne: rękodzieło, rewitalizację przedmiotów użytkowych, szydełkowanie, wikliniarstwo, landart
– teatr oraz taniec i ruch sceniczny
– ceramikę i manufakturę szkła.

W każdym warsztacie zawieramy wiele przenikających się aspektów. Chcemy, aby był to nie tylko „milczący” proces twórczy, ale także umiejętność dostrzegania i doceniania talentu własnego i współtwórców, współpraca twórcza i relacje, proces poznawczy otoczenia i ludzi. To także umiejętność włączania natury i otoczenia w proces twórczy oraz jego pozytywna zmiana.

W projekcie kładziemy duży nacisk na tożsamość miejsca jakim jest osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów, które bogate jest w historię przesiedleńców oraz przedwojennego miejsca odpoczynku wrocławian jaki jest Czarna Woda i Las Strachociński. Naszym bogactwem jest także lokalna legenda o Smoku Strachocie, która będzie jedynym z motywów przewodnich warsztatów. Chcemy tę legendę wypowiedzieć na wszystkie sposoby, wszystkimi zmysłami, poprzez taniec, działania manualne, teatr, landart oraz film i fotografię.
Liczymy na to, że mieszkańcy sprowokowani tak ciekawym tematem, będą chcieli nauczyć się nowych umiejętności i rozwijać talenty.

logo2
Zadanie realizowane jest ze środków Gminy Wrocław oraz środków własnych Stowarzyszenia.

Grafik zajęć artReaktywacja – rok 2018 wrzesień – grudzień

Malarstwo i rysunek
poniedziałek 17.30 – 19.30

Fotografia i artvideo
środa 17.30 – 19.30

Rękodzieło
poniedziałek 17.30 – 19.30

Teatralne

wtorek 17.30 – 19.30

Ceramika

wtorek 17.30 – 19.30

Streetart

sobota 16.00 – 19.00

wrzesien

3, 17

12, 26

10, 24

25

4, 18

15

październik

1, 15, 29

10, 24

8, 22

23

2, 16, 30

listopad

12, 26

7, 21

5, 19

20

3, 27

grudzień

10

5, 19

3, 17

18

11