Projekt „ArtReaktywacja – Swojczyce Strachocin Wojnów” to program edukacji artystycznej i kulturalnej, a także animacji społecznej adresowany do mieszkańców peryferyjnych osiedli Strachocin-Swojczyce-Wojnów.
W ramach „ArtReaktywacji” prowadzone są bezpłatne warsztaty artystyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Działania ukierunkowane są na łączenie różnych dziedzin i obszarów kultury ,a także na efektywne wspieranie twórczego rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Interdyscyplinarny charakter warsztatów poszerza grono odbiorców i uczestników.

Osiedla Strachocin, Wojnów a szczególnie Swojczyce od ponad 30 lat borykają się z problemem wykluczenia kulturalnego i artystycznego. Są to osiedla oddalone od centrum miasta, nie posiadające nawet namiastki kultury w postaci jakiegokolwiek ośrodka twórczego czy centrum kulturalnego. Jedyną placówką o zabarwieniu społeczno-kulturalnym jest malutka filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, oraz stworzony ( w 2015 roku) przez nas Rewir Twórczy Wejście od Podwórka.
ArtReatywacja to szansa na pełniejsze wykorzystanie potencjału artystycznego tego niesamowitego miejsca jakim jest społeczny rewir twórczy, tworzony przez samych mieszkańców.

Myśląc o ArtReaktywacji, myślimy o reaktywacji energii artystycznej, która drzemie w peryferyjnej sypialni Wrocławia.  Chcemy przestrzeń peryferyjną przekształcić w ciekawe miejsce, w którym można realizować własne pasje.
Chcemy wspierać artystów amatorów, którzy zechcieliby pracować z trudnymi dziedzinami i materiałami, takim jak mural, land-art, wiklina, teatr plenerowy, metal.
Chcemy przekazać im naszą wiedzę i skierować ich energię na stworzenie dzieł, które znalazłby swoje miejsce w przestrzeni naszego osiedla.

ArtReatywacja to całoroczny cykl bezpłatnych warsztatów kulturalno-artystycznych obejmujących następujące dziedziny :
– malarstwo i rysunek tradycyjny
– malarstwo wielkoformatowe, mural i street art,
– film i fotografię oraz artmultimedia
– dziedziny zapomniane i tradycyjne: rękodzieło, rewitalizację przedmiotów użytkowych, szydełkowanie, wikliniarstwo, landart
– teatr oraz taniec i ruch sceniczny
– ceramikę i manufakturę szkła.

W każdym warsztacie zawieramy wiele przenikających się aspektów. Chcemy, aby był to nie tylko „milczący” proces twórczy, ale także umiejętność dostrzegania i doceniania talentu własnego i współtwórców, współpraca twórcza i relacje, proces poznawczy otoczenia i ludzi. To także umiejętność włączania natury i otoczenia w proces twórczy oraz jego pozytywna zmiana.

W projekcie kładziemy duży nacisk na tożsamość miejsca jakim jest osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów, które bogate jest w historię przesiedleńców oraz przedwojennego miejsca odpoczynku wrocławian jaki jest Czarna Woda i Las Strachociński. Naszym bogactwem jest także lokalna legenda o Smoku Strachocie, która będzie jedynym z motywów przewodnich warsztatów. Chcemy tę legendę wypowiedzieć na wszystkie sposoby, wszystkimi zmysłami, poprzez taniec, działania manualne, teatr, landart oraz film i fotografię.
Liczymy na to, że mieszkańcy sprowokowani tak ciekawym tematem, będą chcieli nauczyć się nowych umiejętności i rozwijać talenty.

logo2
Zadanie realizowane jest ze środków Gminy Wrocław oraz środków własnych Stowarzyszenia.

Grafik zajęć artReaktywacja oraz Dojrzali Wspaniali – na rok 2017 – kwartał IV

SPOTKANIA INTEGRACYJNE + POGADANKA TEMATYCZNA

poniedziałek
g.11.00 – 13.00

RĘKODZIEŁO

poniedziałek
g. 13.00 – 15.00

MALARSTWO
poniedziałek
g. 15.00 – 18.00

CERAMIKA/
RĘKODZIEŁO
g. 17.00 – 20.00

CERAMIKA

wtorek
g. 10.00 – 13.00

MULTIMEDIA, FOTO, KOMPUTER

wtorek

g. 13.00 – 15.00

ZAJĘCIA MUZYCZNE

wtorek
g. 17.00 – 19.00

MALARSTWO
&
VIDEOART
dzieci SP53

środa
g.13.30 – 16.30

MALARSTWO
&
Sztuki WIZUALNE

Czwartek
g. 17.00 – 20.00

ZAJĘCIA RUCHOWE
joga&pilates

piątek
g. 10.30 – 11.30

SPOTKANIA HISTORYCZNE

piątek
g. 11.30 – 14.00

POTAŃCÓWKA

sobota
g. 18.00 – 23.59

październik

9 , 23

9 , 23

2 (ceramika 17-20)
9 (malarstwo 15-18)
16 (ceramika 17-20)
23 (malarstwo 15-18)
30 (rękodzieło 17-20)

3 , 10, 17

24, 31

3 , 10, 17

24, 31

17,

4, 11, 18, 25,

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

20

Listopad

6 , 20

6 , 20

6 (malarstwo 15-18)
13 (rękodzieło 17-20)
20 (malarstwo 15-18)
27 (rękodzieło 17-20)

7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28

7, 21

8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24

17

25

grudzień

4 , 18

4 , 18

4 (malarstwo 15-18)
11 (ceramika 17-20)
18 (malarstwo 15-18)

5, 12, 19

5, 12

5, 19

6, 13, 20

7, 14 , 21

1, 8, 15, 22

1