ArtReaktywacja!

Projekt „ArtReaktywacja – Swojczyce Strachocin Wojnów” to program edukacji artystycznej i kulturalnej, a także animacji społecznej adresowany do mieszkańców osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów oraz miasta Wrocławia.
W ramach „ArtReaktywacji” prowadzone są bezpłatne warsztaty artystyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Działania ukierunkowane są na łączenie różnych dziedzin i obszarów kultury, a także na efektywne wspieranie twórczego rozwoju osób dorosłych. Interdyscyplinarny charakter warsztatów poszerza grono odbiorców i uczestników.

ArtReatywacja to szansa na pełniejsze wykorzystanie potencjału artystycznego  miejsca jakim jest społeczny Rewir Twórczy, tworzony przez samych mieszkańców i przez nasza Stowarzyszenie.

Myśląc o ArtReaktywacji, myślimy o reaktywacji energii artystycznej, która drzemie w peryferyjnej sypialni Wrocławia.  Chcemy przestrzeń peryferyjną przekształcić w ciekawe miejsce, w którym można realizować własne pasje.
Chcemy wspierać artystów amatorów, którzy zechcieliby pracować z trudnymi dziedzinami i materiałami, takim jak mural, land-art, wiklina, teatr plenerowy, metal.
Chcemy przekazać im naszą wiedzę i skierować ich energię na stworzenie dzieł, które znalazłby swoje miejsce w przestrzeni naszego osiedla.

ArtReatywacja to całoroczny cykl bezpłatnych warsztatów kulturalno-artystycznych obejmujących następujące dziedziny :
– malarstwo i rysunek tradycyjny
– malarstwo wielkoformatowe, mural i street art,
– film i fotografię oraz artmultimedia
– dziedziny zapomniane i tradycyjne: rękodzieło, rewitalizację przedmiotów użytkowych, szydełkowanie, wikliniarstwo, landart
– teatr oraz taniec i ruch sceniczny
– ceramikę i manufakturę szkła.

W każdym warsztacie zawieramy wiele przenikających się aspektów. Chcemy, aby był to nie tylko „milczący” proces twórczy, ale także umiejętność dostrzegania i doceniania talentu własnego i współtwórców, współpraca twórcza i relacje, proces poznawczy otoczenia i ludzi. To także umiejętność włączania natury i otoczenia w proces twórczy oraz jego pozytywna zmiana.

W projekcie kładziemy duży nacisk na tożsamość miejsca jakim jest osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów, które bogate jest w historię przesiedleńców oraz przedwojennego miejsca odpoczynku wrocławian jaki jest Czarna Woda i Las Strachociński. Naszym bogactwem jest także lokalna legenda o Smoku Strachocie, która będzie jedynym z motywów przewodnich warsztatów. Chcemy tę legendę wypowiedzieć na wszystkie sposoby, wszystkimi zmysłami, poprzez taniec, działania manualne, teatr, landart oraz film i fotografię.
Liczymy na to, że mieszkańcy sprowokowani tak ciekawym tematem, będą chcieli nauczyć się nowych umiejętności i rozwijać talenty.


Zadanie realizowane jest ze środków Gminy Wrocław oraz środków własnych Stowarzyszenia.

Grafik zajęć artReaktywacja – II KWARTAŁ 2020

Malarstwo i rysunek
poniedziałek 17.30 – 19.30

Fotografia i artvideo
środa 17.30 – 19.30

Rękodzieło
poniedziałek 17.30 – 19.30

Teatralne/ dykcja
wtorek 18.00 – 20,00

Ceramika
wtorek 17.30 – 19.30

Streetart
sobota 16.00 – 19.00

kwiecień


maj
czerwiec